Results for phap-ly
Từ 2021, thay đổi về cách tính lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm Từ 2021, thay đổi về cách tính lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/30/2020 10:14:00 SA Rating: 5
8 địa điểm không được phép uống rượu, bia 8 địa điểm không được phép uống rượu, bia Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/24/2020 03:21:00 CH Rating: 5
Quy định mới về cách tính tiền lương làm thêm giờ Quy định mới về cách tính tiền lương làm thêm giờ Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/17/2020 03:48:00 CH Rating: 5
Quy định mới về hình thức trả lương Quy định mới về hình thức trả lương Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/17/2020 03:43:00 CH Rating: 5
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định mới Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định mới Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/17/2020 03:40:00 CH Rating: 5
Trường hợp nào lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản vợ? Trường hợp nào lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản vợ? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/16/2020 03:14:00 CH Rating: 5
Những điểm mới về thường trú, tạm trú có thể ảnh hưởng đến bạn Những điểm mới về thường trú, tạm trú có thể ảnh hưởng đến bạn Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/15/2020 06:00:00 CH Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.