Results for phap-ly
Quy định mới về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Quy định mới về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính Reviewed by Tuệ Linh on 7/24/2022 09:50:00 CH Rating: 5
Điều kiện được xem xét cho hưởng án treo từ 10/5 Điều kiện được xem xét cho hưởng án treo từ 10/5 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 5/11/2022 10:42:00 SA Rating: 5
Tiền lương làm thêm giờ có tính đóng BHXH, thuế TNCN không? Tiền lương làm thêm giờ có tính đóng BHXH, thuế TNCN không? Reviewed by Tuệ Linh on 4/18/2022 11:02:00 CH Rating: 5
Quân nhân đã xuất ngũ được tăng trợ cấp hằng tháng Quân nhân đã xuất ngũ được tăng trợ cấp hằng tháng Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 4/07/2022 09:57:00 SA Rating: 5
8 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức 8 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 3/15/2022 09:30:00 SA Rating: 5
Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Reviewed by Tuệ Linh on 3/13/2022 09:54:00 SA Rating: 5
Trường hợp nào nghỉ việc cần báo trước và không cần báo trước? Trường hợp nào nghỉ việc cần báo trước và không cần báo trước? Reviewed by Tuệ Linh on 3/11/2022 07:00:00 SA Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.