Results for phap-ly
Chính thức có danh mục công việc nặng nhọc, độc hại mới từ 3/2021 Chính thức có danh mục công việc nặng nhọc, độc hại mới từ 3/2021 Reviewed by Đời sống Pháp lý on 2/03/2021 10:55:00 SA Rating: 5
Vào quán gọi "tay vịn" có vi phạm pháp luật không? Vào quán gọi "tay vịn" có vi phạm pháp luật không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 1/28/2021 02:54:00 CH Rating: 5
Đổi tiền lẻ kiếm lời có thể bị xử phạt đến 40 triệu đồng Đổi tiền lẻ kiếm lời có thể bị xử phạt đến 40 triệu đồng Reviewed by Đời sống Pháp lý on 1/23/2021 04:48:00 CH Rating: 5
Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại 2021 mới nhất Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại 2021 mới nhất Reviewed by Đời sống Pháp lý on 1/22/2021 05:00:00 CH Rating: 5
8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại 8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại Reviewed by Đời sống Pháp lý on 1/19/2021 03:59:00 CH Rating: 5
4 trường hợp người phạm tội tham nhũng được xem xét miễn hình phạt 4 trường hợp người phạm tội tham nhũng được xem xét miễn hình phạt Reviewed by Đời sống Pháp lý on 1/18/2021 03:39:00 CH Rating: 5
Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu? Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/31/2020 03:04:00 CH Rating: 5
Từ 2021, thay đổi về cách tính lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm Từ 2021, thay đổi về cách tính lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/30/2020 10:14:00 SA Rating: 5
8 địa điểm không được phép uống rượu, bia 8 địa điểm không được phép uống rượu, bia Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/24/2020 03:21:00 CH Rating: 5
Quy định mới về cách tính tiền lương làm thêm giờ Quy định mới về cách tính tiền lương làm thêm giờ Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/17/2020 03:48:00 CH Rating: 5
Quy định mới về hình thức trả lương Quy định mới về hình thức trả lương Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/17/2020 03:43:00 CH Rating: 5
Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định mới Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định mới Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/17/2020 03:40:00 CH Rating: 5
Trường hợp nào lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản vợ? Trường hợp nào lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản vợ? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/16/2020 03:14:00 CH Rating: 5
Những điểm mới về thường trú, tạm trú có thể ảnh hưởng đến bạn Những điểm mới về thường trú, tạm trú có thể ảnh hưởng đến bạn Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/15/2020 06:00:00 CH Rating: 5
Sửa đổi chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế Sửa đổi chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/15/2020 05:15:00 CH Rating: 5
Ai sẽ bị tinh giản biên chế theo quy định mới nhất? Ai sẽ bị tinh giản biên chế theo quy định mới nhất? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/15/2020 05:11:00 CH Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.