Results for nghia-vu-quan-su
Nghĩa vụ quân sự năm 2022: Những ai được ưu tiên tuyển chọn? Nghĩa vụ quân sự năm 2022: Những ai được ưu tiên tuyển chọn? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 11/23/2021 10:20:00 SA Rating: 5
Hà Nội thông báo chỉ tiêu và điều kiện tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND Hà Nội thông báo chỉ tiêu và điều kiện tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 11/20/2021 09:57:00 SA Rating: 5
Bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022 Bắt đầu khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2022 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 11/01/2021 09:25:00 CH Rating: 5
Con một có được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Con một có được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 10/15/2021 11:23:00 SA Rating: 5
Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 10/07/2021 04:20:00 CH Rating: 5
Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/28/2021 01:11:00 CH Rating: 5
Muốn xuất ngũ trước thời hạn thì cần điều kiện gì? Muốn xuất ngũ trước thời hạn thì cần điều kiện gì? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 1/25/2021 11:06:00 SA Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.