Results for luong-huu
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì? Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 11/03/2020 06:00:00 SA Rating: 5
Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện một lần để về hưu sớm? Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện một lần để về hưu sớm? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/11/2020 09:27:00 SA Rating: 5
Từ 2021, những ai được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? Từ 2021, những ai được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/10/2020 09:49:00 SA Rating: 5
Điều kiện nghỉ hưu từ năm 2021 thay đổi thế nào? Điều kiện nghỉ hưu từ năm 2021 thay đổi thế nào? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/12/2020 08:19:00 SA Rating: 5
TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào trong đợt dịch Covid-19? TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào trong đợt dịch Covid-19? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/06/2020 02:35:00 CH Rating: 5
Hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động mới nhất Hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động mới nhất Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/14/2020 08:00:00 SA Rating: 5
Bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi có bị giảm lương hưu không? Bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi có bị giảm lương hưu không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/13/2020 07:20:00 SA Rating: 5
Có được lựa chọn không nhận lương hưu để nhận BHXH một lần? Có được lựa chọn không nhận lương hưu để nhận BHXH một lần? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/11/2020 06:46:00 SA Rating: 5
Cách tính lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và tự nguyện Cách tính lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và tự nguyện Reviewed by Yên Nghĩa on 7/09/2020 06:47:00 SA Rating: 5
Nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 có được cộng thêm phụ cấp không? Nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 có được cộng thêm phụ cấp không? Reviewed by Yên Nghĩa on 2/06/2020 03:03:00 CH Rating: 5
Ai được nghỉ hưu trước tuổi năm 2020? Hưởng nhiều lợi thế khi nghỉ hưu trong năm 2020 Ai được nghỉ hưu trước tuổi năm 2020? Hưởng nhiều lợi thế khi nghỉ hưu trong năm 2020 Reviewed by Yên Nghĩa on 2/05/2020 04:46:00 CH Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.