Results for giao-duc
Chi tiết đề minh hoạ môn Vật lí thi THPT quốc gia năm 2020 Chi tiết đề minh hoạ môn Vật lí thi THPT quốc gia năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 03, 2020 Rating: 5
Chi tiết đề minh hoạ môn Ngữ Văn thi THPT quốc gia năm 2020 Chi tiết đề minh hoạ môn Ngữ Văn thi THPT quốc gia năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 03, 2020 Rating: 5
Chi tiết đề minh hoạ môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020 Chi tiết đề minh hoạ môn Toán thi THPT quốc gia năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 03, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020 Chi tiết nội dung được giảm tải cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Vật lý THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Vật lý THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Toán THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Toán THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Tiếng Anh THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Tiếng Anh THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Sinh học THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Sinh học THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Ngữ văn THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Ngữ văn THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Hóa học THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Hóa học THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Lịch sử THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Lịch sử THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Địa lý THCS, THPT năm 2020 Chi tiết nội dung được giảm tải chương trình học môn Địa lý THCS, THPT năm 2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5
Từ ngày 1/7, cơ hội nào cho giáo viên chỉ có bằng trung cấp? Từ ngày 1/7, cơ hội nào cho giáo viên chỉ có bằng trung cấp? Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 3 30, 2020 Rating: 5
Hà Nội ban hành thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường Hà Nội ban hành thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 10 03, 2019 Rating: 5
Trường đại học gửi tin nhắn thông báo bảng điểm khiến nhiều sinh viên bị mắng oan Trường đại học gửi tin nhắn thông báo bảng điểm khiến nhiều sinh viên bị mắng oan Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 10 02, 2019 Rating: 5
Bao giờ lương giáo viên tiểu học sẽ ít nhất là 18,6 triệu đồng? Bao giờ lương giáo viên tiểu học sẽ ít nhất là 18,6 triệu đồng? Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 9 27, 2019 Rating: 5
Giáo viên chưa có bằng đại học phải đi học để đủ chuẩn trước 1/7/2020? Giáo viên chưa có bằng đại học phải đi học để đủ chuẩn trước 1/7/2020? Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 9 26, 2019 Rating: 5
Bộ Chính trị cho phép tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng Bộ Chính trị cho phép tuyển dụng đặc cách với giáo viên hợp đồng Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 9 23, 2019 Rating: 5
Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019 Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh giáo viên năm 2019 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 7 26, 2019 Rating: 5
Đề thi môn toán THPT Quốc gia 2019 mới nhất Đề thi môn toán THPT Quốc gia 2019 mới nhất Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 6 25, 2019 Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.