Results for dat-dai
Điều kiện và thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ Điều kiện và thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/27/2020 02:54:00 CH Rating: 5
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2021 thay đổi thế nào? Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2021 thay đổi thế nào? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/26/2020 09:35:00 CH Rating: 5
Thủ tục đổi sổ đỏ ghi tên hộ gia đình sang cá nhân như thế nào? Thủ tục đổi sổ đỏ ghi tên hộ gia đình sang cá nhân như thế nào? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/26/2020 03:43:00 CH Rating: 5
Cách xác định các thành viên đối với sổ đỏ ghi tên hộ gia đình Cách xác định các thành viên đối với sổ đỏ ghi tên hộ gia đình Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/11/2020 11:02:00 SA Rating: 5
Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình chia thừa kế thế nào? Sổ đỏ ghi tên hộ gia đình chia thừa kế thế nào? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/10/2020 12:58:00 CH Rating: 5
Cần lưu ý gì khi mua bán nhà đất mà sổ đỏ ghi tên hộ gia đình? Cần lưu ý gì khi mua bán nhà đất mà sổ đỏ ghi tên hộ gia đình? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/06/2020 12:16:00 CH Rating: 5
Trường hợp nào mua bán đất đai không phải sang tên sổ đỏ? Trường hợp nào mua bán đất đai không phải sang tên sổ đỏ? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 10/29/2020 03:42:00 CH Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.