Results for bao-hiem-xa-hoi
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì? Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 11/03/2020 06:00:00 SA Rating: 5
Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 10/28/2020 07:00:00 CH Rating: 5
Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần? Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 10/04/2020 03:54:00 CH Rating: 5
Hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không? Hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/17/2020 11:07:00 SA Rating: 5
Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện một lần để về hưu sớm? Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện một lần để về hưu sớm? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/11/2020 09:27:00 SA Rating: 5
Từ 2021, những ai được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? Từ 2021, những ai được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/10/2020 09:49:00 SA Rating: 5
Đề nghị tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Đề nghị tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/20/2020 09:49:00 SA Rating: 5
Điều kiện nghỉ hưu từ năm 2021 thay đổi thế nào? Điều kiện nghỉ hưu từ năm 2021 thay đổi thế nào? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/12/2020 08:19:00 SA Rating: 5
TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào trong đợt dịch Covid-19? TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào trong đợt dịch Covid-19? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/06/2020 02:35:00 CH Rating: 5
Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm cần làm gì khi nghỉ việc? Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm cần làm gì khi nghỉ việc? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/16/2020 07:46:00 SA Rating: 5
Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/15/2020 07:28:00 SA Rating: 5
Bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi có bị giảm lương hưu không? Bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi có bị giảm lương hưu không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/13/2020 07:20:00 SA Rating: 5
Có được lựa chọn không nhận lương hưu để nhận BHXH một lần? Có được lựa chọn không nhận lương hưu để nhận BHXH một lần? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/11/2020 06:46:00 SA Rating: 5
Cách tính lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và tự nguyện Cách tính lương hưu của người đóng cả BHXH bắt buộc và tự nguyện Reviewed by Yên Nghĩa on 7/09/2020 06:47:00 SA Rating: 5
Chuyển sang đóng BHXH mức thấp hơn, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao? Chuyển sang đóng BHXH mức thấp hơn, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao? Reviewed by Yên Nghĩa on 7/08/2020 07:39:00 SA Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.