Results for bao-hiem-xa-hoi
Công ty cũ chưa chốt sổ BHXH có được đóng BHXH ở công ty mới không? Công ty cũ chưa chốt sổ BHXH có được đóng BHXH ở công ty mới không? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 3/11/2022 08:00:00 SA Rating: 5
BHXH khuyến nghị F0 điều trị tại nhà làm việc này sau khi Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ BHXH khuyến nghị F0 điều trị tại nhà làm việc này sau khi Bộ Y tế đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ Reviewed by Đời sống Pháp lý on 3/10/2022 08:22:00 CH Rating: 5
Đề xuất 7 loại giấy tờ cho phép F0 điều trị tại nhà hưởng chế độ BHXH Đề xuất 7 loại giấy tờ cho phép F0 điều trị tại nhà hưởng chế độ BHXH Reviewed by Tuệ Linh on 3/08/2022 04:40:00 CH Rating: 5
Các chế độ BHXH người mắc Covid-19 được hưởng Các chế độ BHXH người mắc Covid-19 được hưởng Reviewed by Đời sống Pháp lý on 3/04/2022 08:00:00 SA Rating: 5
Xác định tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động thế nào? Xác định tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động thế nào? Reviewed by Tuệ Linh on 2/28/2022 11:14:00 SA Rating: 5
Bộ LĐ-TB&XH thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Bộ LĐ-TB&XH thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Reviewed by Tuệ Linh on 2/13/2022 10:33:00 SA Rating: 5
Làm việc ở những vùng này, NLĐ có thể nghỉ hưu sớm đến 5 năm Làm việc ở những vùng này, NLĐ có thể nghỉ hưu sớm đến 5 năm Reviewed by Tuệ Linh on 1/11/2022 11:13:00 SA Rating: 5
Tiền lương hưu, trợ cấp và nhiều chính sách BHXH mới được áp dụng từ 1/2022 Tiền lương hưu, trợ cấp và nhiều chính sách BHXH mới được áp dụng từ 1/2022 Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 12/28/2021 09:36:00 SA Rating: 5
Ai được tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/1/2022? Ai được tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/1/2022? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 12/07/2021 03:49:00 CH Rating: 5
Bạn sẽ mất gì nếu rút bảo hiểm xã hội 1 lần? Bạn sẽ mất gì nếu rút bảo hiểm xã hội 1 lần? Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 11/23/2021 11:02:00 SA Rating: 5
Tích hợp bằng lái xe, BHXH và nhiều tiện ích khác lên CCCD gắn chip Tích hợp bằng lái xe, BHXH và nhiều tiện ích khác lên CCCD gắn chip Reviewed by Pháp luật Toàn cầu on 10/05/2021 11:56:00 CH Rating: 5
Hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 Hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 Reviewed by Tuệ Linh on 10/01/2021 06:13:00 CH Rating: 5
Cần chuẩn bị gì để nhanh chóng nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng? Cần chuẩn bị gì để nhanh chóng nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng? Reviewed by Tuệ Linh on 9/30/2021 04:59:00 CH Rating: 5
Sửa đổi chính sách cho lao động dôi dư đươc nghỉ hưu trước tuổi Sửa đổi chính sách cho lao động dôi dư đươc nghỉ hưu trước tuổi Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/24/2021 06:08:00 SA Rating: 5
Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/17/2021 06:00:00 SA Rating: 5
Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/22/2021 10:53:00 SA Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.