Results for bao-hiem-xa-hoi
Sửa đổi chính sách cho lao động dôi dư đươc nghỉ hưu trước tuổi Sửa đổi chính sách cho lao động dôi dư đươc nghỉ hưu trước tuổi Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/24/2021 06:08:00 SA Rating: 5
Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/17/2021 06:00:00 SA Rating: 5
Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc Reviewed by Đời sống Pháp lý on 7/22/2021 10:53:00 SA Rating: 5
Chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội 15 năm là được hưởng lương hưu Chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội 15 năm là được hưởng lương hưu Reviewed by Đời sống Pháp lý on 4/19/2021 01:40:00 CH Rating: 5
Sắp thêm cách kiểm tra công ty có đóng BHXH cho mình hay không? Sắp thêm cách kiểm tra công ty có đóng BHXH cho mình hay không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 4/07/2021 11:20:00 SA Rating: 5
Sẽ điều chỉnh mức đóng, tiền lương tính đóng BHXH Sẽ điều chỉnh mức đóng, tiền lương tính đóng BHXH Reviewed by Đời sống Pháp lý on 4/02/2021 11:30:00 SA Rating: 5
Từ 1/7, thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và tăng mức hưởng Từ 1/7, thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và tăng mức hưởng Reviewed by Đời sống Pháp lý on 3/16/2021 08:37:00 CH Rating: 5
Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì? Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí bao gồm những gì? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 11/03/2020 06:00:00 SA Rating: 5
Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 10/28/2020 07:00:00 CH Rating: 5
Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần? Nghỉ việc bao lâu thì được lấy tiền bảo hiểm xã hội một lần? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 10/04/2020 03:54:00 CH Rating: 5
Hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không? Hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế không? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/17/2020 11:07:00 SA Rating: 5
Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện một lần để về hưu sớm? Trường hợp nào được đóng BHXH tự nguyện một lần để về hưu sớm? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/11/2020 09:27:00 SA Rating: 5
Từ 2021, những ai được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? Từ 2021, những ai được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/10/2020 09:49:00 SA Rating: 5
Đề nghị tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Đề nghị tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/20/2020 09:49:00 SA Rating: 5
Điều kiện nghỉ hưu từ năm 2021 thay đổi thế nào? Điều kiện nghỉ hưu từ năm 2021 thay đổi thế nào? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/12/2020 08:19:00 SA Rating: 5
TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào trong đợt dịch Covid-19? TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thế nào trong đợt dịch Covid-19? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 8/06/2020 02:35:00 CH Rating: 5
Được tạo bởi Blogger.