Từ 1/10, trường hợp nào ô tô bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm?

Từ ngày 1/10, xe có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe thanh lý hồ sơ không phù hợp, xe tạm nhập tái xuất… sẽ bị đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm.


Việc quản lý hoạt động và thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (có hiệu lực thi hành từ 1/10 và thay thế Thông tư số 70/2015).

Điểm mới đáng chú ý là có thêm một số trường hợp xe thuộc diện phải đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm VN và các đơn vị đăng kiểm, gồm:

Thứ nhất, xe có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 8 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng thì trước tiên đơn vị đăng kiểm in Thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng (theo mẫu) và gửi cho chủ xe để sửa chữa, khắc phục.

Trường hợp đã sửa chữa, khắc phục nhưng kiểm định vẫn không đạt yêu cầu và không được cấp Giấy chứng nhận kiểm định thì đơn vị đăng kiểm phải nhập nội dung không đạt vào mục cảnh báo phương tiện không đạt trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thứ hai, xe thanh lý có hồ sơ phương tiện không phù hợp với thực tế.

Điểm a khoản 6 Điều 8 Thông tư 16/2021 có nêu: Xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập Hồ sơ phương tiện thì đơn vị đăng kiểm phải xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe/của cơ quan đăng ký xe song song với việc cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định nếu xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Trường hợp qua xác minh, nội dung xác minh không phù hợp với xe trên thực tế, đơn vị đăng kiểm thông báo cho chủ xe đồng thời hủy Hồ sơ phương tiện đã lập, thu hồi Tem kiểm định đã cấp và cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thứ ba, xe tạm nhập, tái xuất.

Đối với xe của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất, sau khi lập Hồ sơ phương tiện, đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định có thời hạn không quá thời hạn ghi trên Giấy đăng ký xe và gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo trên Chương trình quản lý kiểm định (theo điểm b khoản 6 Điều 8).

Thứ tư, xe vi phạm giao thông quá hạn giải quyết.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 9 Thông tư 16/2021 và đối chiếu với quy định tại khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, xe vi phạm giao thông quá thời hạn hẹn giải quyết vụ việc được ghi trong biên bản vi phạm hành chính/văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ xe chưa đến giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Khi xe đến đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm chỉ tiếp nhận kiểm định, nếu đạt quy chuẩn kỹ thuật chỉ cấp chứng nhận kiểm định thời hạn 15 ngày.

Sau khi cơ quan chức năng thông báo đã giải quyết xong vi phạm, phương tiện được xóa cảnh báo để kiểm định bình thường.

Quy định mới nhằm hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm thực hiện Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT chỉ thấy quy định về trường hợp cảnh báo trên Chương trình quản lý đăng kiểm đối với xe vi phạm giao thông mà không có các trường hợp khác.

Từ 1/10, trường hợp nào ô tô bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm? Từ 1/10, trường hợp nào ô tô bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/16/2021 10:33:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.