Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Nếu theo đúng lộ trình Chính phủ đề ra thì sắp tới đây, người lao động sẽ được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng.


Chính phủ ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện tiếp cận chính sách dễ dàng, nhanh chóng; đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị chính sách mới nhằm hỗ trợ người lao động, người dân, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bảo đảm làm tốt công tác an dân, an sinh xã hội.

Chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch tổ chức cho người lao động quay trở lại làm việc kịp thời sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cung cấp, tiếp nhận, xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10 năm 2021, trong đó cho phép người lao động nộp bản chụp một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao nhiêu?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 là bao nhiêu? được nhiều người lao động đặc biệt quan tâm. Mức hưởng này có đáp ứng được nhu cầu của cả gia đình trong khi tình hình nền kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa được thực hiện theo quy định của Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo Điều 50 của Luật Việc làm quy định về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Như vậy yếu tố mức lương cơ sở sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động. Mức hưởng tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở ở thời điểm người lao động nghỉ việc.

Đối với các đối tượng lao động làm việc thực hiện chế độ tiền lương khác nhau sẽ có mức hưởng trợ cấp thất nghiệp khác nhau. Cụ thể mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa theo các trường hợp như sau:

Trường hợp, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Căn cứ theo Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 128/2020/QH14 ban hành ngày 12/11/2020 quy định “Trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo” như vậy mức lương cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng. Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá: 1,49 x 5 = 7,45 triệu đồng/tháng.

Trường hợp, người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Cho tới thời điểm hiện tại (đầu năm 2021) do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn mức lương tối thiểu vùng được giữ nguyên theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng này thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa như sau:

Vùng I: 4,42 x 5 = 22,1 triệu đồng/tháng.

Vùng II: 3,92 x 5 = 19,6 triệu đồng/tháng.

Vùng III: 3,43 x 5 = 17,15 triệu đồng/tháng.

Vùng IV: 3,070 x 5 = 15,35 triệu đồng/tháng.

Người lao động có thể đối chiếu Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo vùng kèm theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Từ đó biết được khu vực của mình thuộc vùng nào suy ra mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa.

Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online Sắp tới, được làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online Reviewed by Đời sống Pháp lý on 9/17/2021 06:00:00 SA Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.