Kiểm tra mức hưởng trên thẻ BHYT mẫu mới ở đâu?

Mã số thẻ BHYT chỉ còn 10 ký tự, thay vì 15 ký tự như trước đó. Vậy kiểm tra mức hưởng trên thẻ BHYT mẫu mới ở đâu?


Từ ngày 1/4, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.

Hiện tại thẻ BHYT mẫu cũ vẫn biểu thị mức hưởng của người tham gia bảo hiểm thông qua các ký tự 1, 2, 3, 4, 5 thể hiện ở ô thứ hai trong bộ mã 15 ký tự của thẻ. Trong khi đó, mẫu thẻ mới sẽ rút ngắn bộ mã này xuống còn 10 ký tự là mã số BHXH, tức không còn mã số về mức hưởng của người tham gia. Vậy làm sao để kiểm tra mức hưởng BHYT?

Tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH, mức hưởng của người tham gia BHYT vẫn tiếp tục được ký hiệu theo ký tự 1, 2, 3, 4, 5.

Mặc dù không thể hiện mức hưởng tại mã số BHYT nhưng nội dung này vẫn được thể hiện tại góc bên phải của mẫu thẻ mới này.

Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH, tương ứng với từng ký tự, người tham gia BHYT sẽ được Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo các mức sau:

Ký hiệu bằng số 1: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT) và dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo quy định của Bộ trưởng bộ Y tế về danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán DVKT; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ký hiệu bằng số 2: Được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển.

Ngoài việc nhận biết mức hưởng bằng các ký tự trên thẻ BHYT, người tham gia BHYT cũng có thể tra cứu trực tiếp mức hưởng của mình trên hệ thống của BHXH Việt Nam.

Kiểm tra mức hưởng trên thẻ BHYT mẫu mới ở đâu? Kiểm tra mức hưởng trên thẻ BHYT mẫu mới ở đâu? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 4/05/2021 03:05:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.