Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu?

Thông tin về thẻ căn cước công dân gắn chip sắp được triển khai trong thực tế đang là mối quan tâm của đông đảo người dân. 

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, công an các tỉnh chính thức triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ căn cước công dân gắn mã vạch như hiện nay. Bộ Công an đặt mục tiêu trước ngày 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân trên toàn quốc.

Ai được cấp Căn cước công dân gắn chip?

Bộ Công an cho biết, căn cước công dân gắn chip sẽ được cấp cho các đối tượng cụ thể như sau:

Thứ nhất, những người đủ 14 tuổi (cấp căn cước công dân lần đầu).

Thứ hai, những người có chứng minh nhân dân 9 số (bởi việc quản lý về công dân hiện nay sẽ căn cứ theo mã số định danh (12 số)).

Thứ ba, những người có chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân mã vạch hết hạn sử dụng, bị hỏng, rách không còn giá trị sử dụng.

Thứ tư, những người có nhu cầu cấp căn cước công gắn chip.

Như vậy, có thể thấy, không phải ai cũng bắt buộc phải đi đổi sang căn cước công dân gắn chip từ tháng 1/2021. Chỉ người có Chứng minh nhân dân 9 số; người có Chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân mã vạch hết hạn, hỏng mới cần bắt buộc phải đi đổi.

Những người có chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân mã vạch còn hạn sử dụng, không bị hỏng, rách vẫn được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn. Ngoài ra, những người có nhu cầu đổi sang căn cước công dân gắn chip cũng có thể làm thủ tục để đổi.

Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu?

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ứng phó dịch Covid-19. Một trong số đó có lệ phí cấp Căn cước công dân.

Điều 1 Thông tư này quy định, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, bộ Tài chính giảm lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Như vậy, mức lệ phí phải nộp khi cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử (từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021) như sau:

Chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ.

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không dùng được; Thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ; Khi công dân yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ.

Kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại thực hiện theo quy định của Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu? Lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu? Reviewed by Đời sống Pháp lý on 12/31/2020 03:04:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.