Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến

Theo quy định hiện nay, khi khám chữa bệnh đúng tuyến người bệnh sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế. Vậy, mức thanh toán bảo hiểm y tế khi chuyển đúng tuyến khám chữa bệnh như thế nào?


Hiện nay không có định nghĩa cụ thể chuyển tuyến khám chữa bệnh là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu chuyển tuyến khám chữa bệnh là việc chuyển bệnh nhân từ cơ sở khám chữa bệnh này sang cơ sở khám chữa bệnh khác theo yêu cầu chuyên môn kỹ thuật hoặc theo nguyện vọng của người bệnh.

Theo đó, nếu thuộc trường hợp chuyển tuyến đúng tuyến, người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức quy định tại Khoản 6, Điều 1 luật sửa đổi luật Bảo hiểm Y tế.

100% chi phí khám chữa bệnh nếu thuộc các đối tượng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, học viên công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân...

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; Người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo; Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Có chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định tại tuyến xã; Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

95% chi phí khám chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; Thân nhân của người có công với cách mạng trừ cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Người thuộc hộ cận nghèo...

80% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp còn lại.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến Reviewed by Đời sống Pháp lý on 10/15/2020 02:48:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.