Lộ trình dự kiến tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức từ năm 2021

Ngày 4/5, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
Trong đó, quy định chi tiết lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu.

Theo dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi; và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại Điều 3 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đặc biệt, dự thảo Nghị định có quy định về những nhóm chức danh, chức vụ được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ năm 2021.Theo đó, cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định này có thể được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam
Lao động nữ
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu cao hơn
Năm sinh
Năm đủ tuổi nghỉ hưu
Tuổi nghỉ hưu cao hơn
Năm sinh
2021
65 tuổi 3 tháng
Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961
2021
60 tuổi 4 tháng
Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966
2022
65 tuổi 6 tháng
Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962
2022
60 tuổi 8 tháng
Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967
2023
65 tuổi 9 tháng
Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963
2023
61 tuổi
Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967
2024
66 tuổi
Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963
2024
61 tuổi 4 tháng
Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968
2025
66 tuổi 3 tháng
Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964
2025
61 tuổi 8 tháng
Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969
2026
66 tuổi 6 tháng
Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965
2026
62 tuổi
Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969
2027
66 tuổi 9 tháng
Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966
2027
62 tuổi 4 tháng
Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970
2028
67 tuổi
Từ tháng 4/1966 trở đi
2028
62 tuổi 8 tháng
Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971
2029
63 tuổi
Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971
2030
63 tuổi 4 tháng
Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972
2031
63 tuổi 8 tháng
Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973
2032
64 tuổi
Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973
2033
64 tuổi 4 tháng
Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974
2034
64 tuổi 8 tháng
Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975
2035
65 tuổi
Từ tháng 5/1975 trở điViệc quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

- Cơ quan có nhu cầu sử dụng.

- Cá nhân có nguyện vọng, đủ sức khỏe và không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu.Hiện nay, quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức đang được thực hiện theo Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. Theo đó, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đang được áp dụng đối với cán bộ, công chức nữ giữ 10 nhóm chức vụ, chức danh.

Đồng thời, Nghị định số 53/2015/NĐ-CP cũng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với những người (cả nam và nữ) được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Các đối tượng nêu trên, được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 05 năm, nhưng không vượt quá 60 tuổi đối với nữ và 65 tuổi đối với nam.

Theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật lao động quy định người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Về cơ bản, dự thảo Nghị định kế thừa Nghị định số 53/2015/NĐ-CP giữ nguyên các đối tượng thuộc diện được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm cán bộ, công chức nữ giữ 10 nhóm chức vụ, chức danh và những người (cả nam và nữ) được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được kế thừa quy định tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP và quy định chi tiết khoản 4 Điều 169 của Bộ luật lao động đảm bảo được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm.

Do vậy, cùng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu cao hơn cũng được tăng lên tương ứng, không vượt quá 67 tuổi đối với nam vào năm 2028 và không vượt quá 65 tuổi đối với nữ vào năm 2035.
Lộ trình dự kiến tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức từ năm 2021 Lộ trình dự kiến tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức từ năm 2021 Reviewed by Đời sống Pháp lý on 5/04/2020 11:20:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.