Thêm tin vui cho người lao động hưởng chế độ thai sản 2020

Liên quan đến chế độ thai sản của người lao động, trong năm 2020 sẽ có 2 khoản tiền được tăng.
Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, lao động nữ sinh con được trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Từ nay đến ngày 30/6/2020, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng và từ ngày 1/7/2020, mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng.

Như vậy, lao động nữ sinh con trước ngày 1/7/2020, mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con là 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng.

Trường hợp sinh con từ ngày 1/7/2020, mức trợ cấp 1 lần cho mỗi con là 1,6 triệu đồng x 2 = 3,2 triệu đồng.

Theo quy định của Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Tương tự như tiền trợ cấp 1 lần, mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Sinh con trước ngày 1/7/2020, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/ngày. Từ ngày 1/7/2020, tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 1,6 triệu đồng x 30% = 480.000 đồng/ngày.

Như vậy, lao động nữ nếu như sinh con từ ngày 1/7/2020 trở đi thì tiền thai sản sẽ có 2 khoản được tăng so với thời điểm trước.
Thêm tin vui cho người lao động hưởng chế độ thai sản 2020 Thêm tin vui cho người lao động hưởng chế độ thai sản 2020 Reviewed by Yên Nghĩa on 4/02/2020 06:00:00 SA Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.