Sắp tới, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ tăng mạnh

Ngoài bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, việc tăng lương cơ sở cũng tác động khá nhiều tới mức đóng của những đối tượng khác.
Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của các thành viên hộ gia đình như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Hiện nay mức đóng BHYT hộ gia đình như sau:

Người thứ 1: 67.050 đồng/tháng

Người thứ 2: 46.935 đồng/tháng

Người thứ 3: 40.230 đồng/tháng

Người thứ 4: 33.525 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2020, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng thì mức đóng bảo hiểm hộ gia đình sẽ tăng mạnh.

Cụ thể mức đóng từ ngày 1/7/2020 như sau: 

Người thứ 1: 72.000 đồng/tháng tăng 4.950 đồng/tháng.

Người thứ 2: 50.400 đồng/tháng tăng 3.465 đồng/tháng.

Người thứ 3: 43.200 đồng/tháng tăng 2.970 đồng/tháng

Người thứ 4: 36.000 đồng/tháng tăng 2.475 đồng/tháng

Từ người thứ 5 trở đi: 28.800 đồng/tháng tăng 1.980 đồng/tháng

Ngoài bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, việc tăng lương cơ sở cũng tác động khá nhiều tới mức đóng của những đối tượng khác, đặc biệt là nhóm đóng trực tiếp trên mức lương cơ sở và nhóm đóng theo mức lương tháng đóng BHXH.
Sắp tới, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ tăng mạnh Sắp tới, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ tăng mạnh Reviewed by Yên Nghĩa on 4/02/2020 09:29:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.