Những lưu ý khi thực hiện thủ tục để nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đưa ra những đưa ra một số điểm cần lưu ý khi triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Trước hết, với nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo đến ngày 31/12/2019 của địa phương, các địa phương đã ban hành chuẩn nghèo riêng thì áp dụng theo chuẩn nghèo của địa phương.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên quy định tại Quyết định này (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương, nếu có), chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất.

Trường hợp đối tượng đã hưởng chính sách của địa phương và đủ điều kiện để hưởng chính sách quy định tại Quyết định này với mức hỗ trợ cao hơn chính sách của địa phương thì được hỗ trợ thêm phần chênh lệch.Ngoài ra, một số quy trình, thủ tục nộp hồ sơ và giải quyết sẽ được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung cơ bản của Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.

Quyết định gồm bảy chương 21 điều, nêu rõ: Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn (những nội dung cần thiết), xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo chức năng, nhiệm vụ; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với người lao động có quan hệ lao động, quy trình xác nhận chủ yếu được doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.Đối với hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, quy trình xác nhận được thực hiện tại cấp xã (có niêm yết công khai) và cơ quan thuế để bảo đảm tính chính xác.

Đối với các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc rà soát tổng hợp đối tượng sẽ thực hiện ở cấp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để có thể rút ngắn thời gian thực hiện.

Tất cả các đối tượng nhận hỗ trợ trực tiếp đều phải căn cứ vào danh sách phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ được quy định tại Quyết định này.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng chính sách quy định tại Quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Người Đưa Tin Pháp Luật
Những lưu ý khi thực hiện thủ tục để nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 Những lưu ý khi thực hiện thủ tục để nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 26, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.