Chi tiết nội dung được giảm tải cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020

Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học để giảm tải cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020.


Chi tiết hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học: Các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; chỉ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải; một số bài học được chuyển thành bài tự chọn, bài tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học; các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.
Chi tiết nội dung được giảm tải cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020 Chi tiết nội dung được giảm tải cho học sinh tiểu học năm học 2019-2020 Reviewed by Đời sống Pháp lý on tháng 4 01, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.