Nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 có được cộng thêm phụ cấp không?

Điều 55 Luật BHXH năm 2014 thì từ năm 2020, lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Riêng lực lượng vũ trang (sĩ quan, hạ sĩ quan… quân đội, công an) sẽ được nghỉ hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và thuộc một trong các trường hợp:

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Khi tính lương bình quân để làm cơ sở để tính lương hưu căn cứ vào quá trình tham gia đóng BHXH được ghi nhận trên sổ BHXH của người lao động và cách tính lương hưu theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quy định của Luật BHXH không có cộng thêm khoản phụ cấp nào khác vào lương hưu cho người lao động động nghỉ hưu trước tuổi khi làm công việc nặng nhọc, độc hại.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Link: http://baochinhphu.vn/GIAI-DAPTU-VAN/Nghi-huu-truoc-tuoi-co-duoc-cong-them-phu-cap-khong/386083.vgp
Nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 có được cộng thêm phụ cấp không? Nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 có được cộng thêm phụ cấp không? Reviewed by Yên Nghĩa on 2/06/2020 03:03:00 CH Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.